Sayfa

Hizmet Koşulları

ositeler.com hizmet koşulları ve detaylarının yer aldığı sayfadır. Her kullanıcı bu web sitesini ziyaret ederek, hizmet koşulları hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

  İçerik Politikaları

 1. Pornografi, yetişkinlere veya erişkinlere uygun içerik
 2. Şiddet barındıran içerik
 3. Nefret dolu konuşma (ırk veya etnik köken, dini inanç, engellilik, cinsiyet, yaş, gazilik durumu ya da cinsel tercih/cinsel kimliğe göre bireylere veya gruplara karşı nefreti teşvik eden veya şiddeti özendiren içerikler dahil), taciz, zorbalık veya bir birey ya da gruba zarar verilmesini savunan benzer içerikler.
 4. Ağır küfür ifadeleri
 5. Bilgisayar korsanlığı/program kırmayla ilgili içerik
 6. Kötü amaçlı yazılım veya reklam yazılımları
 7. Yasa dışı uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araçlarıyla ilgili içerik
 8. Nesli tükenmekte olan türlerden elde edilen ürünlerin tanıtımını ve reklamını yapan ve bu ürünlerin satışını teşvik eden içerik
 9. Bira veya sert alkollü içecek satışı
 10. Tütün veya tütünle ilgili ürünlerin satışı
 11. Reçeteli ilaçların satışı
 12. Silah veya mühimmat satışı (ör. ateşli silahlar, ateşli silah parçaları, dövüş bıçakları, şok silahları)
 13. Tez veya öğrenci ödevlerinin satışı ya da dağıtımı
 14. Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezinilmesi ya da e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik
 15. Yasa dışı, yasa dışı etkinlikleri teşvik eden veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer herhangi bir içerikler KABUL EDİLMEZ!
 16. Yazım Kuralları

 17. Tanıtımlar düzgün bir Türkçe ile yazılmalıdır.
 18. İçerikler (giriş-gelişme-sonuç) kompozisyon şeklinde yazılmalı ve maksimum 3 bağlantı içermelidir.
 19. Bir iki sözcükten oluşan, anahtar kelimeler ile tanıtım yapılmaz.
 20. Tamamı BÜYÜK harfler ile yazılmış başlık, etiket ve içerikler kabul edilmez.
 21. Türk alfabesinde olmayan “x, q, w, β, Є” gibi harflerle Türkçe katledilmemelidir.
 22. Cümleler büyük harfle başlamalı, bitimindeki noktalama işaretinden sonra boşluk bırakılmalıdır.
 23. Özel isimler mutlaka büyük harfle başlar; Ahmet, İstanbul vb.
 24. İçeriklerde BiÇimSiz yAzıLaR kullanılmamalıdır.
 25. Gereksiz yere aşırı noktalama işaretleri (geliyorum…..), semboller (neredesin?????) kullanılmamalıdır.
 26. Copy+Paste ile (ç)alıntılanmış, hiç özgünlük bulunmayan içerikler eklenmemelidir.
 27. Yorum Kuralları

 28. Herhangi bir şekilde küfür ve hakaret içeren yorumlar eklenmemelidir.
 29. Bye, ok, thanx gibi yabancı sözcüklerle dilimize ihanet edilmemelidir.
 30. Saol, yha, ödew, gelior, gusel, baxana gibi özenti ifadeleri ve ne olduğu belirsiz sözcükler yazılmamalıdır.
 31. Konuşma dilindeki “bakıyom, gelcem, olaraktan” gibi sözcükler, “bakıyorum, geleceğim, olarak” şeklinde yazı diline uygun yazılmalıdır.

İçerikler, yorumlar, üyelikler hizmet koşulları kapsamında site yöneticileri tarafından kontrol edilir. Bazı durumlarda editörlerimiz içeriklere müdahale edip Kullanım Koşullarına uygun hale getirebilir. Hizmet Koşullarımıza hiç uymayan, düzeltilecek bir tarafı olmayan içerikler, yorumlar ve üyelikler iptal edilecektir.

Toplistler