Sayfa

Gizlilik Politikası

ositeler.com gizlilik politikası ve detaylarının yer aldığı sayfadır. Her kullanıcı bu web sitesini ziyaret ederek, gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

  Tanımlar

 1. ositeler.com ürünleri, yazılımı, hizmetleri ve web sitelerini (işbu belgede toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanımınız sizin ve ositeler.com arasındaki yazılı bir sözleşmenin hükümlerine tabidir.
 2. ositeler.com ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, ositeler.com ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içerecektir. İşbu şart ve koşullar aşağıda “Genel Şartlar” olarak anılmaktadır.
 3. Şartların Kabulü

 4. Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle Şartları kabul etmelisiniz. Şartları kabul etmezseniz Hizmetleri kullanamazsınız.
 5. Şartları hizmetleri kullanarak kabul edersiniz. Bu durumda, ositeler.com’un Hizmetleri kullanımınızı kullanım anından itibaren Şartların kabulü olarak varsayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.
 6. Eğer ositeler.com ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilseniz, veya T.C. kanunları uyarınca Hizmetleri almaktan men edilmişseniz, Hizmetleri kullanamaz ve Şartları kabul edemezsiniz.
 7. Hizmetlerin Verilmesi

 8. ositeler.com kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemektedir. ositeler.com’un size verdiği Hizmetlerin şekil ve içerik itibariyle zaman zaman size önceden bildirilmeksizin değişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.
 9. Sürekli yenilenme kapsamında, ositeler.com’un genellikle sadece kendi takdiri ile ve önceden bildiride bulunmaksızın size veya genel olarak kullanıcılara Hizmetleri (veya Hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği) vermeyi durdurabileceğini (kesin veya geçici olarak) onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Siz de Hizmetleri kullanmayı her an bırakabilirsiniz. Hizmetleri kullanmayı bıraktığınızda ositeler.com özel olarak bilgilendirmek zorunda değilsiniz.
 10. Eğer ositeler.com sizin hesabınıza erişiminizi engeller ise, Hizmetlere, hesap detaylarınıza veya hesabınızda yer alan herhangi bir dosya veya diğer içeriğe erişmekten alıkoyulabileceğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz.
 11. Hizmetlerin Kullanılması

 12. Bazı Hizmetlere erişmek için kayıt işlemleri veya Hizmetleri sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. ositeler.com’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.
 13. Hizmetleri sadece Şartlar ve ilgili yargı alanlarında uygulanan kanun, yönetmelik veya genelde benimsenmiş uygulamalar veya kuralların (T.C. veri ve yazılıma, fikir ve sanat eserlerine ilişkin tüm kanunlar da dahil olmak üzere) izin verdiği amaçlar için kullanmayı kabul etmektesiniz.
 14. ositeler.com oluşumu gereği birçok farklı internet adresine bağlantı vermektedir. Site ismi link verdiği, banner tanıtımını yaptığı sitelerin içeriklerinden veya gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Burada bahsedilen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.
 15. Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara) müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul etmektesiniz.
 16. ositeler.com ile aranızdaki ayrı bir sözleşme ile özellikle izin verilmedikçe, Hizmetleri hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı ve yeniden satmamayı kabul etmektesiniz.
 17. Şartlar kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan (ositeler.com’un maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve ihlallere ilişkin olarak ositeler.com’un ne size ne de üçüncü şahıslara sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.
 18. Hesap Güvenliğiniz

 19. Hizmetlere erişimde kullandığınız tüm hesaplarla ilişkili şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz.
 20. Dolayısıyla, hesabınız altında gerçekleşen tüm hareketler için ositeler.com’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.
 21. Hizmetlerdeki İçerik

 22. Hizmetlerin kapsamında veya Hizmetleri kullanımınız yoluyla eriştiğiniz tüm bilgilerin (veri dosyaları, yazılı metinler, bilgisayar yazılımı, müzik, ses dosyaları ve diğer sesler, fotoğraflar, videolar veya diğer görüntüler gibi) bu gibi içeriğin kaynağı olan şahsın sorumluluğunda olduğunu anlamaktasınız. Bu tip bilgiler aşağıda “İçerik” olarak anılmaktadır.
 23. Bilmelisiniz ki Hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan İçerik, Hizmetlerdeki reklamlar ve Hizmetler kapsamında sponsor reklamlarındaki İçerik de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu İçeriği ositeler.com’a sunan sponsorlar veya reklamcılara (veya onların adına diğer şahıs veya şirketlere) ait olan fikri mülkiyet hakları ile korunuyor olabilir. Ayrı bir sözleşme ile ositeler.com veya İçeriğin sahipleri tarafından özel olarak izin verilmedikçe İçeriği (tümü veya bir kısmını) değiştiremezsiniz, kiraya veremezsiniz, kiralayamazsınız, ödünç veremezsiniz, satamazsınız, dağıtamazsınız veya işbu İçerikten eser türetemezsiniz.
 24. Hizmetleri kullanırken kırıcı, uygunsuz veya sakıncalı olduğunu düşündüğünüz İçeriğe maruz kalmanızın mümkün olduğunu anlıyorsunuz ve bu anlamda da ositeler.com Hizmetlerini kullanmanın riskini üstlenmektesiniz.
 25. Hizmetleri kullanırken yarattığınız, ilettiğiniz veya teşhir ettiğiniz her türlü İçerikten ve bu fiillerinizin sonuçlarından (ositeler.com’un maruz kaldığı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve ositeler.com’un ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.
 26. Hizmetler “olduğu gibi” verilmektedir ve ositeler.com işbu Hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.
 27. Şartların Değiştirilmesi

 28. ositeler.com zaman zaman Şartlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, ositeler.com Kullanım Şartlarının yeni bir kopyasını http://www.ositeler.com/policy/ adresinden erişilebilir hale getirecektir ve yeni İlave Şartlar da değişikliklerden etkilenen Hizmetlerin içinde ya da onlarla birlikte sunulacaktır.
 29. Eğer Hizmetleri Şartların değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, ositeler.com sizin bu kullanımınızı yenilenen Şartların kabulü olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

Son Güncelleme:
7 Ana madde – 23 Alt Madde
20.03.2015 Cuma

Toplistler